محل برگزاری کنگره سیزدهم

محل برگزاری دوازدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران

تهران، اتوبان شهید همت غرب، بین بزرگراه شیخ فضل ا... نوری و شهید چمران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز همایش‌های بین المللی رازی

AWT IMAGE