تماس با دبیرخانه

دبیرخانه علمی: 

اصفهان، خ هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی

تلفن: 0313792522

فاکس:03136687270

پست الکترونیک:muigaitlab@gmail.com

.

دبیرخانه اجرایی: 

تهران، اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، ساختمان رشد، دفترانجمن علمی ارتوز و پروتز ایران

تلفکس:22180317-021

پست الکترونیک: cong@isaop.ir