همکاران

همکاران اولین کنگره بین المللی و دوازدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران:

  • مراکز خارج از کشور:

- International Foot and Ankle Biomechanics Community, iFAB 

.

  • مراکز داخل کشور: 

- مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی دانشکده توانبخشی دانشگاه‌ علوم پزشکی اصفهان

- دانشگاه علوم پزشکی کرمان

- دانشکده توانبخشی دانشگاه‌ های علوم پزشکی ایران، همدان و شیراز

- دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی

- موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی هلال ایران

- مرکز تحقیقات مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

- مراکز ارتوز و پروتز بنیاد شهید و امور ایثارگران

- معاونت درمان و توانبخشی سازمان بهزیستی کشور

- معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر

- مراکز و موسسات بخش خصوصی