اخبار کنگره ثبت نام دارندگان مقالات سخنرانی و پوستر

به اطلاع میرساند تمامی نویسندگان که مقالات آنها در بخش سخنرانی و پوستر پذیرفته شده است، درصورتی که تمایل به کسب امتیازاموزی و دریافت گواهی شرکت در کنگره دارند میبایست ثبت نام نموده و مطابق با شرایط اعلام شده هزینه شرکت در کنگره را پرداخت نمایند.