اخبار مقالاتقابل توجه نویسندگان بخش سخنرانی

قابل توجه نویسندگان مقالات پذیرفته شده در بخش سخنرانی اولین کنگره بین المللی و دوازدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران

با توجه به تغییرات سخت افزاری سیستم پخش مرکز همایش های رازی به سیستم Full HD، درصورتی که تمایل دارید از کامپیوتر همراه خود (Lap Top) در زمان سخنرانی استفاده نمائید، سیستم همراه شما میبایست 1080i Full HD باشد. درغیر اینصورت امکان استفاده از سیستم شخصی شما مقدرو نمیباشد.
همچنین پیشنهاد می گردد جهت تنظیم Font های اسلاید های خود از فونتهای معمول و نرمال استفاده فرمائید تا درصورت عدم تطبیق نسخه های نرم افزاری فایل شما دچار مشکل نگردد.

تاکید میگردد، نسخه ای از آخرین فایل اسلاید سخنرانی خود را به همراه داشته باشید. با مسئول مربوطه قبل از شروع جلسات ارائه مقالات، فایل موجود و فایل همراه خود را تطابق دهید.

.