راهنمای نگارش مقالهراهنمای نگارش مقاله کنگره دوازدهم ارتوز و پروتز

دوازدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران در آبان ماه سال ۱۳۹۵ توسط انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران، و با همکاری مراکز آموزشی و سازمانهای مرتبط برگزار خواهد شد.
  لازم است تا محققان و دانشجویان گرامی قبل از ارسال مقالات خود موارد زیر را مطالعه نمایند تا از شرایط پذیرش مقالات اطلاع حاصل نمایند.
- بعد از ارسال موفق مقاله، سیستم به صورت خودکار پیام ارسال موفق را نمایش داده و ایمیل دریافت مقاله را به پست الکترونیک شما ارسال می‌نماید. بنابراین از ارسال مجدد خودداری فرمائید.
- فایل‌های ارسال شده (بصورت دو فایل با نام و بدون نام) حداکثر تا ۳۰ مردادماه ۱۳۹۵ مورد بررسی قرار گرفته و محققان از وضعیت مقالات خود مطلع خواهند شد.
- مقالات ارسال شده بدون نام نویسندگان، حداقل توسط ۲ داور مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
- پس از مطالعه و بررسی دقیق، مقالات پذیرفته یا رد خواهند شد.
- مقالات پذیرفته شده در دو بخش ارائه شفاهی و یا پوستر انتخاب خواهند شد.
- محققان پس از اطلاع از وضعیت مقاله خود بایستی تا یکماه قبل از زمان برگزاری کنگره فایل پوستر و یا ارائه شفاهی خود را به فرمت Power Point به سایت کنگره دوازدهم ارسال نمایند تا جهت حذف خطاهای احتمالی، بررسی کارشناسی روی آنها بعمل آید.
 
 زبان کنگره:
- محققان بایستی خلاصه مقالات خود را به صورت فارسی و یا انگلیسی ارسال نمایند.
در بخش سخنرانی نیز تنها محققان مقیم خارج از کشور می‌توانند پژوهش خود را به زبان فارسی یا انگلیسی ارائه نمایند.
 
  در کنگره دوازدهم ارتوز-پروتز ایران مقالاتی که شرایط زیر را داشته باشند پذیرفته خواهند شد:

  - مقالات اصیل (Original article ) که بایستی شامل بخش‌های ذیل باشند: 

*عنوان: ۱۵ تا ۲۰ کلمه
 * چکیده: شامل بخش‌های مقدمه، اهداف، روش‌ها و مواد، نتایج، بحث و نتیجه‌گیری می‌باشد (تا ۳۰۰ کلمه)
 
  - مقالات گزارش موردی (Case-study) که بایستی شامل بخش‌های ذیل باشند: 

*عنوان (لطفا با یک فرمت واحد نوشته شود مثلا فرمت نوع مقالات پژوهشی متفاوت است.)
*معرفی و اهمیت موضوع
*خصوصیات بیمار مورد مطالعه
*زمان انجام تحقیق
*خصوصیات ارتوز یا پروتز مورد استفاده
*یافته‌ها
*بحث و نتیجه‌گیری
*جنبه نوآوری تحقیق
*فهرست منابع
 
  - مقالات بررسی متون (Systematic/ literature Review) نیز بایستی شامل بخش‌های ذیل باشد: 

*عنوان
*مقدمه
*اهداف
*روش‌ها و ابزار
*نتایج
*بحث و نتیجه‌گیری
*فهرست منابع
 
  - مقالات در خصوص ابداع در طراحی و ساخت ارتوز و پروتز، بایستی شامل موارد زیر باشد: 

*عنوان
*معرفی و اهمیت موضوع
*خصوصیات وسیله طراحی شده
*ساخت وسیله در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ نتایج ناشی از کاربرد آن بر روی بیمار
 
  - سخنرانی مرتبط ( آموزشی، اخلاق حرفه‌ای، مدیریت، بازآموزی و ....)
 
  - محققان محترم بایستی فایل خلاصه مقالات خود را به فرمت Word نسخه ۲۰۰۳ یا ۲۰۰۷ ارسال نمایند. (بصورت دو فایل با نام و بدون نام)
- برای نوشتار فارسی از فونت B Lotus اندازه ۱۴ و برای نوشتار انگلیسی از فونت Times New Roman اندازه ۱۲ استفاده گردد.
  -در متن خلاصه مقاله چنانچه از یک واژه یا عبارت با علائم اختصاری فارسی یا انگلیسی استفاده گردد، در اولین کاربرد بایستی عبارت کامل آن به صورت زیرنویس( Footnote ) آمده باشد.
    - برای نمایش اعداد اعشاری در متن فارسی و در متن انگلیسی از « . » استفاده شود. ( مثلا ۸.۵)
 
    - فهرست منابع (References)
  ذکر منابع علاوه براعتبار بخشیدن به پژوهش نشانگر رعایت ملاحظات اخلاقی پژوهش نیز می باشد.
  در نگارش فهرست منابع می‌توان از نرم افزار Endnote استفاده نموده و یا به صورت دستی اقدام نمود. استفاده از نرم افزار هم سرعت کار را بالا برده و هم اشتباهات رفرنس نویسی را به حداقل خواهد رساند. در نگارش فهرست منابع از روش استاندارد منبع نویسی ونکوور (Vancouver Style) استفاده گردد. در این روش، منابع انگلیسی یا فارسی به ترتیب استفاده در متن، در انتهای مقاله و در بخش فهرست منابع، مرتب می شوند. در داخل متن نیز، منبع با ذکر شماره آن در فهرست منابع، در داخل پرانتز و در انتها و قبل از نقطه آخر جمله آورده می شود مانند (۳). در صورت وجود بیش از یک منبع در بخشی از متن، بین شماره منابع ویرگول گذاشته می شود. 
جهت آگاهی از چگونگی نحوه منبع نویسی به ادامه مطلب مراجعه نمائید.

 · نحوه منبع نویسی

    مقاله :

  منبع انگلیسی : نام خانوادگی و حرف یا حروف اول نام (های) نویسنده یا نویسندگان، عنوان کامل مقاله، نام کوتاه شده مجله، سال انتشار، جلد، شماره مجله، شماره صفحه یا صفحات. در صورتی که تعداد نویسندگان از ۶ نفر بیشتر باشد پس از نام نفر ششم از عبارت انگلیسی et al استفاده می شود. مثال:

- Niemeyer T, Schubert C, Halm HF, Herberts T, Leichtle C, Gesicki M. Validity and reliability of an adapted german version of scoliosis research society-۲۲ questionnaire. Spine (Phila Pa ۱۹۷۶)۲۰۰۹ Apr ۱۵;۳۴(۸):۸۱۸-۲۱.

  منبع فارسی: خانوادگی، نام اول نویسنده یا نویسندگان، عنوان کامل مقاله، نام مجله، سال انتشار، جلد، شماره مجله، شماره صفحه یا صفحات. در صورتی که تعداد نویسندگان از ۶ نفر بیشتر باشد پس از نام نفر ششم از عبارت همکاران استفاده می شود. مثال:

  - رفیعی ش، تقی‌زاده ق، کریمی ح، رحیم‌زاده رهبر ث. تشخیص قسمت های مختلف بدن در کودکان ۱ تا ۴ ساله جنوب تهران. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران ، ۱۳۸۸، (۶۳) ۱۶، ۸-۷۰.

  کتاب یا فصلی از کتاب

   - کتاب: نام خانوادگی و نام اول نویسنده / نویسندگان فصل، عنوان فصل، نام خانوادگی، نام اول نویسنده یا نویسندگان کتاب، عنوان کتاب، نوبت چاپ، شهر محل انتشار، ناشر، سال انتشار، شماره صفحه.

    o مثال: شکوئی م، کلانتری ا ح. فیزیوتراپی در سوختگی. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ایران ، ۱۳۸۰، ۸۴-۱۵۷.

     - فصلی از کتاب: نام و نام خانوادگی نویسنده فصل، عنوان فصل، نام خانوادگی و نام نویسندگان کتاب، عنوان کتاب، شماره چاپ، محل چاپ، ناشر، سال انتشار، شماره صفحه

   o مثال: بهرامی ف، نواحی ع ن. کنترل کیفیت آزمایش لیپیدهای سرم. محمدی ح، جلیلی ح. تضمین کیفیت آزمایشگاهی، چاپ دوم. تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۵، ۶۱-۵۰ .

  - کتاب انگلیسی: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده / نویسندگان فصل، عنوان فصل، نام خانوادگی، حروف اول نویسنده/ نویسندگان کتاب، عنوان کتاب، نوبت چاپ، شهر محل انتشار، ناشر، سال انتشار، شماره صفحه .

- Bhatnagar SC. Neuroscience for the Study of Communicative Disorders. ۳ed edition. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins; ۲۰۰۸. p. ۲۴۴-۹۳.

  - مثال فصلی از کتاب انگلیسی:

- John D. Hsu JWM, John R. Fisk. Orthoses for spinal deformities. In: Katz DE, editor. AAOS Atlas of Orthoses and Assistive Devices. Fourth ed. Philadelphia: Elsevier; ۲۰۰۸. p. ۱۲۵-۳۹.