اطلاعیه‌هااطلاعیه درخصوص تخصیص تسهیلات به اعضای انجمن

اطلاعیه مهم انجمن علمی ارتوز و پروتز درخصوص چگونگی تخصیص تسهیلات به اعضای انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران.

اعضای محترم انجمن جهت استفاده از تسهیلات ثبت نام در کنگره، کارگاهها و سمینارهای آموزشی، شرکت درمجمع عمومی و انتخابات انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران، می بایست حق عضویت خود را تا پایان سال 1393 پرداخت نموده باشند.

ادامه خبر را از اینجا دنبال کنید.