اطلاعات ثبت ناماطلاعات ثبت نام در کنگره دوازدهم

طی چهارمین جلسه کمیته علمی اولین کنگره بین المللی و دوازدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران شرایط ثبت نام به شرح ذیل اعلام گردید.
- فارغ التحصیلان عضو انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

-شرکت کنندگاه آزاد گروهای پزشکی و توانبخشی: ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال

-دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر: ۵۰۰.۰۰۰ ریال

- دانشجویان مقطع کارشناسی: ۱۵۰.۰۰۰ ریال

- تجربی کاران و پیشکسوتان رشته ارتوز و پروتز: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

.
هزینه یادشده بابت موارد ذیل درنظر گرفته شده است.
۱- شرکت در جلسات کنگره و بازدید از نمایشگاه
۲- اعلام تایید حضور شرکت کنندگان به اداره کل آموزش مداوم
۳- پذیرایی میان جلسات

۴- پذیرایی صبحانه روز اول کنگره

۵- بسته کنگره

.

توجه:

- ضروریست شرکت کنندگان در کنگره جهت کسب امتیاز بازآموزی به سایت آموزش مداوم پزشکی به نشانی ircme.ir مراجعه و به صورت جداگانه ثبت نام نمایند. (راهنمای ثبت نام در سامانه را از اینجا دریافت نمائید.)

- نظر به اینکه ثبت امتیاز بازآموزی از طریق کارت و دستگاه حضور و غیاب سامانه آموزش مداوم در محل همایش انجام خواهد شد، جهت کسب امتیاز بازآموزی حضور در 80 درصد زمان برنامه ضروری میباشد.

- انجمن هیچ مسئولیتی درخصوص ایاب و ذهاب و اسکان شرکت‌کنندگان برعهده ندارد.

- هزینه نهار بر عهده شرکت کنندگان می باشد و امکان تهیه نهار در همایش فراهم گردیده است.
.
مدارک لازم جهت ثبت‌نام در کنگره 
۱- تکمیل فرم ثبت‌نام الکترونیکی
۲- پرداخت حق ثبت‌نام شرکت در کنگره
۳- ارائه کارت عضویت معتبر برای اعضا

.
علاوه بر امکان پرداخت آنلاین حق عضویت و هزینه ثبت نام در کنگره، می‌توانید مبلغ هزینه ثبت نام را به حساب انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران واریز نمائید.

- حساب جاری به شماره ۰۱۰۲۰۳۳۰۲۷۰۰۹ به نام انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران نزد بانک صادرات شعبه مقدس اردبیلی کد ۱۹۱۱

- حساب شماره ۴۷۳۴۳۵۵۹۳۰ به نام انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران نزد بانک ملت شعبه ولنجک کد ۶۵۴۱۷

ارائه اصل فیش‌های واریزی در روز کنگره جهت تایید ثبت‌نام ضروری می‌باشد.
جهت آگاهی از وضعیت عضویت خود می‌توانید اینجا را ببینید.
درصورتی که تاکنون عضو انجمن نبوده‌اید اینجا را کلیک نمائید.