اطلاعیه‌هااطلاعیه آموزش مداوم جامعه پزشکی
مدیریت کل آموزش مداوم جامعه پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هزینه ثبت نام برنامه‌های آموزش  مداوم را به شرح ذیل اعلام کرد:
AWT IMAGE
AWT IMAGE